Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie; nu belangrijker dan ooit!

Draag jij zorg voor onze planeet? Je staat er misschien niet altijd bij stil, maar hernieuwbare energie is belangrijker dan ooit. Aangemoedigd door grootschalige wetenschappelijke studies leverden heel wat Europese regeringen inspanningen om het belang van hernieuwbare energie te onderstrepen. Klimaatsceptici durven weleens beweren dat hernieuwbare energie een maat voor niets is; volgens hen is het perfect mogelijk om nog decennialang gebruik te maken van fossiele brandstoffen zonder in te zitten met het klimaat. En toch; het is zinloos om te ontkennen dat het klimaat drastisch verandert. Overal ter wereld maken weercentra melding van zorgwekkende tendensen. In dat opzicht is het goed dat een aantal Europese landen zich inzetten om het milieu zoveel mogelijk te beschermen.

Hernieuwbare energie

Benieuwd hoe die Europese beslissingen je als consument treffen? Je kan zo bijvoorbeeld rekenen op interessante subsidies wanneer je gebruik maakt van hernieuwbare energie. Bovendien leveren energiebedrijven die instaan voor het opwekken van hernieuwbare energie -denk maar aan de Nederlandse Energie Maatschappij- een belangrijke bijdrage aan het behoud van ons leefmilieu. Consumenten die inzitten over de toekomst van de planeet worden dan ook volmondig aangemoedigd om in te gaan op de diensten van energieproducenten die hernieuwbare energie aanbieden.

Kernenergie als hernieuwbare energiebron; een interessante denkpiste!

Wetenschappers twijfelen niet aan het gegeven dat we zorgvuldig met energie moeten omspringen. Een aantal zweert zelfs bij het uitsluitend gebruik van hernieuwbare energie. Een leefbare toekomst gaat immers gepaard met de zoektocht naar hernieuwbare energiebronnen; een idee dat -langzaam maar zeker- omhelst wordt door de gemiddelde consument. Zoeken naar bruikbare bronnen van hernieuwbare energie betekent ook aandacht besteden aan nucleaire energie. Op de keper beschouwd kan je kernenergie niet beschouwen als een bron van hernieuwbare energie, maar toch behelst het gebruik van kernenergie heel wat interessante voordelen. Kerncentrales kunnen makkelijk instaan voor de energievoorziening van duizenden en dat met relatief weinig milieuvervuilend afval. Dat laatste mag je natuurlijk met een korrel zout nemen; iedereen weet dat kerncentrales zorgen voor radioactief afval. Radioactief afval is meteen ook een van de voornaamste redenen waarom het grote publiek wat afkerig staat ten opzichte van nucleaire energie. Het gegeven dat kerncentrales die op hol slaan heel wat schade kunnen aanrichten, blijft natuurlijk ook spoken in het achterhoofd van het grote publiek.

Kernenergie

Waarom loont het dan toch de moeite om stil te staan bij kernenergie? De zoektocht naar nieuwe vormen van hernieuwbare energie verloopt niet altijd even snel. In dat opzicht is nucleaire energie een bruikbaar alternatief. Totdat er meer bruikbare bronnen van hernieuwbare energie voorhanden zijn, kan energie opgewekt door kerncentrales een optie op lange termijn zijn. Kan je kernenergie in dat opzicht dan ook beschouwen als een bron van duurzame energie? Nou, niet bepaald…

Hernieuwbare energie en duurzame energie; hetzelfde, maar toch anders!

In de zoektocht naar hernieuwbare energie wordt er heel wat tijd besteed aan duurzaamheid. Voor de consument is een bron van hernieuwbare energie een duurzame energiebron; twee verschillende dingen die vaak als gelijk worden aanzien. Een duurzame energiebron is altijd hernieuwbaar, maar een hernieuwbare bron is niet altijd duurzaam. Om het onderscheid wat duidelijker te maken, loont het de moeite om even stil te staan bij de juiste invulling van beide begrippen. Duurzame energie is onuitputtelijke energie; een manier om onbeperkte energie op te wekken zonder dat het milieu aangetast kan worden. Zonne-energie en windenergie zijn dé voorbeelden van duurzame energie bij uitstek. Het gaat hier om energiebronnen die niet beperkt in de tijd zijn; dat betekent dat komende generaties nog steeds kunnen genieten van zulke energiebronnen. Duurzame energiebronnen zijn daarnaast niet alleen positief voor het milieu, maar dragen ook hun steentje bij aan de ontwikkeling van de economie. Kernenergie mag je dus niet beschouwen als een duurzame energiebron; radioactief afval en milieuvriendelijkheid gaan nog steeds niet samen.

energie_duurzaam_cb

Hernieuwbare energiebronnen zijn bronnen die je -makkelijk genoeg- opnieuw kan gebruiken. Denk zo maar aan palmolie. Om palmolie te produceren worden stukken oerwoud gekapt om plantages op te starten; een procedure die eenvoudigweg herhaald kan worden. In dat opzicht is palmolie een hernieuwbare energiebron, maar het is geen duurzame bron van energie. Palmolie is geen fossiele brandstof, maar de manier waarop het eindproduct tot stand komt is niet bepaald milieuvriendelijk. Bovendien gaan er vaak maanden tot jaren voorbij totdat een plantage een tweede grote lading palmolie kan afleveren. Vanuit dat perspectief kan je hout ook beschouwen als een hernieuwbare energiebron die je toch niet als duurzaam kan bestempelen. Bomen die worden gekapt kan je opnieuw planten en zijn dus perfect bruikbaar als hernieuwbare energiebron, maar van duurzaamheid is er hier geen sprake.

Hernieuwbare energie; begin vandaag, denk aan morgen!

De grootste critici halen het verschil tussen hernieuwbare energie en duurzame energie te pas en te onpas aan om toch het gebruik van fossiele brandstoffen te rechtvaardigen. Het klopt dat de meeste bronnen van hernieuwbare energie niet altijd een langetermijnoptie bieden. Net daarom is het belangrijk dat het grote publiek op de hoogte gebracht wordt van dat onderscheid. Wanneer de gemiddelde consument niet alleen gebruik maakt van hernieuwbare energie, maar van hernieuwbare energie die ook nog eens uitblinkt in duurzaamheid; dan liggen de wegen naar een gezonde toekomst open. Grote veranderingen beginnen met kleine stapjes. Het is wat zinloos om te verwachten dat gezinsauto’s de komende decennia allemaal worden aangedreven door duurzame en hernieuwbare energiebronnen, maar toch zijn er al bruikbare opties gericht op milieuvriendelijkheid. De elektrische auto werd al even geleden gelanceerd op de markt en ook het gebruik van palmolie als een hernieuwbare energiebron voor autobrandstof wordt alsmaar populairder.

duurzame energie

In feite komt het neer op maar één ding; als consument ben je je maar beter bewust van de manier waarop je met energie omspringt. Niet in het minst omdat het einde van het tijdperk van de fossiele brandstof in zicht is, maar ook omdat de technologie achter de huidige vormen van hernieuwbare energiebronnen nog in de kinderschoenen staat. De manier waarop de consument omgaat met die tegenstelling, bepaalt in welke richting de lamp in de toekomst zal branden. Neem vandaag nog je verantwoordelijkheid en neem contact op met je energieleverancier; vraag vandaag nog om elektriciteit uit een hernieuwbare energiebron.

Zonnepanelen als alternatief

Zonnepanelen worden populairder met de dag in Nederland en dat heeft duidelijke redenen. Een investering in een zonne-energiesysteem kan je gemiddeld zo’n 3500 euro tot 4500 euro kosten (10 panelen). Dit geld heb je binnen 7 tot 9 jaar terugverdiend. Alles wat je daarna verdient, kun je zien als pure winst. Met de ieder jaar stijgende energieprijzen is het zeker wel verstandig om over te gaan op zonnepanelen. Daarnaast ben je milieuvriendelijk bezig en ben je volledig onafhankelijk van de energiemaatschappij. Wil je zonnepanelen kopen? Dan doe je er verstandig aan om meerdere installateurs te vergelijken. Zo kun je nog eens besparen op de (installatie)kosten.