Bio energie

Bio energie; van massa tot energie!

De kringloop van het leven kan je vandaag handig illustreren aan de hand van het gebruik van bio energie. Bio energie is een van de vele soorten energie die onze planeet rijk is. Hierbij gaat het feitelijk om een verzamelnaam van soorten energie gewonnen uit biomassa. Met andere woorden, afgestorven organisch materiaal wordt aan de hand van allerlei chemische processen omgezet in bio energie. Zulke soorten energie krijgen de naam biobrandstoffen mee. Betekent dat ook dat je fossiele brandstoffen mag beschouwen als bio energie? Het gaat hierbij inderdaad om soorten energie afkomstig uit biomassa, maar toch heb je het in deze context best niet over bio energie. Een belangrijke voorwaarde voor bio energie is het gegeven dat de koolstof die in de biobrandstof aanwezig is nog maar recent uit de atmosfeer werd opgenomen. Met andere woorden, het gebruik van bio energie –en bijgevolg het verbranden van biobrandstof- zorgt niet voor extra koolstofuitstoot. Maak je gebruik van soorten energie zoals fossiele brandstoffen, dan is dat wel het geval!

Bio energie

Soorten energie; van biomassa naar bio-ethanol!

Het gebruik van biomassa zorgt voor verschillende soorten energie. De belangrijkste vormen? Biodiesel en bio-ethanol; twee soorten energie die je makkelijk als milieuvriendelijk kan beschouwen.

    • Een van de soorten energie die we kunnen putten uit plantaardige olie is biodiesel. Deze vorm van bio energie wordt specifiek gewonnen uit koolzaad. Het grote voordeel van het gebruik van biodiesel als bio energie? Moderne wagens moeten niet aangepast worden aan het gebruik van biodiesel! Hoewel je deze vorm van bio energie klimaatgunstig mag noemen, kent biodiesel toch een belangrijk nadeel. Biodiesel is een van die bepaalde soorten energie waarbij de grondstof eerst bewerkt moet worden. Met andere woorden; het chemische proces dat koolzaad omzet in bio energie is niet altijd even klimaatvriendelijk.
    • Naast biodiesel is bio-ethanol een van de bijkomende soorten energie die gewonnen worden uit biomassa. Bio-ethanol wordt verkregen uit de fermentatie van suikers. Dat betekent concreet dat deze vorm van bio energie verkregen wordt met de hulp van werkzame bacteriën in onder andere suikerriet en gerst. Deze vorm van bio energie wordt doorgaans gezien als een van de soorten energie die we kunnen aanbieden als alternatief voor fossiele brandstoffen. De hoeveelheid koolstof die vrijkomt door de verbranding van dergelijke soorten energie ligt namelijk heel wat lager dan de hoeveel koolstof bij het gebruik van fossiele brandstoffen. Investeren in bio energie loont zeker de moeite!

Bio energie

Bio energie en het beleid?

Het is geen geheim dat tientallen Europese regeringen al even de mogelijkheden van allerhande soorten energie onderzoeken. In dat opzicht is het interessant om te vermelden dat een aantal West-Europese landen besloot om gebruik te maken van bio energie. Nederland en België stelden zo een quotum vast waaraan de minimumhoeveelheid soorten energie uit biomassa moest voldoen. Op die manier dragen beide landen hun steentje bij aan een schone toekomst. De zoektocht naar alternatieve soorten energie is bijzonder lovenswaardig, maar toch; consumentenorganisaties opperen alsmaar vaker dat de hoge kosten om bio energie op te wekken niet doorgerekend mogen worden naar de consument. Het worden spannende tijden!

Comments are closed.