Duurzaam

Investeer in de toekomst en hou energie duurzaam!

Een van de grootste uitdagingen die we in de komende generaties het hoofd moeten bieden, is de zoektocht naar nieuwe energiebronnen. Dat is een moeilijke opdracht, maar de afgelopen jaren werd er heel wat vooruitgang geboekt in de queeste naar alternatieve energiebronnen die je ook als duurzaam kan bestempelen. Laat dat nu net het probleem zijn; er zijn genoeg energiebronnen voorhanden om elk gezin op onze planeet te voorzien van warmte en elektriciteit, maar het gros van die energie-opwekkers kan je niet bestempelen als duurzaam. In dat opzicht is het van cruciaal belang om te investeren in natuurlijke bronnen van energie met een duurzaam karakter. Uiteraard, ga je op zoek naar natuurlijke energiebronnen met een duurzaam herhalingspatroon, dan blijven er niet meer zo gek veel opties over. Vergeet bovendien ook niet dat natuurlijke bronnen van energie met een duurzaam karakter ook voor-en nadelen hebben. Windmolens, bijvoorbeeld. De grote windturbines die je vandaag in het binnenland ziet, zijn uitermate duurzaam. Maar toch, niet iedereen was blij met hun komst.

Duurzaam

Energie duurzaam beheren; maak kennis met moderne windmolens!

Bekijk je deze kwestie letterlijk, dan kan je windmolens moeilijk bestempelen als duurzaam. Windmolens zijn onderhevig aan slijtage; het spreekt dan ook voor zich dat je menselijke constructies niet in die hoek kan plaatsen. Waarom dan toch investeren in moderne windmolens? De constructies zijn misschien niet duurzaam, de eigenlijke energie-opwekker is dat wel. Windmolens worden aangedreven door wind; een duurzaam en natuurlijk product waar we dankbaar gebruik van moeten maken. Windmolens –de turbines- zijn zo instaat om op een duurzame manier energie op te wekken. Dat betekent dat de geproduceerde energie volledig in een energiebehoeftige maatschappij kan worden opgenomen, zonder schadelijke broeikasgassen uit te stoten. Energie die je volledig als duurzaam kan beschouwen is zo niet alleen bijzonder milieuvriendelijk, maar levert op de koop toe een economische dienst op. Het gegeven dat ook groene en duurzame energie moet worden opgewekt, gaat weleens verloren. De wind is er; maar de geleverde mankracht die nodig is om de windmolens aan de praat te krijgen, beschouw je best als een stabiele economische investering op lange baan.

Windmolens; een duurzaam en hoogtechnologisch karakter?

De grote windmolens die je vandaag lang de kunstlijn of in het binnenland kan zien, hebben nog maar weinig gemeen met oude molens die gebruikt werden om graan te bewerken. De moderne windmolens mag je vergelijken met grote dynamo’s waarbij de wieken de energie die als duurzaam wordt beschouwd, leveren. Het gebeurt wel regelmatig dat windmolens aangelegd worden in enorme parken. Hoewel de opgewekte energie meer dan duurzaam is, heb je toch een aantal windmolens nodig om een aanzienlijke hoeveelheid energie op te wekken. Tegenstanders durven beweren dat de investering in schril contrast staat met de opgewekte energie, maar anderzijds toont onderzoek aan dat het duurzame karakter van de molens de oorspronkelijke investering meer dan goed maakt. Het grote publiek overtuigen van het belang van energie die duurzaam is, blijft moeilijk; maar het resultaat is die moeite meer dan waard.

Comments are closed.