Energie nieuws

Energie nieuws uit Vlaanderen; de financiële kater na vier jaar groene energie!

De recente berichten rond het energie nieuws uit Vlaanderen zijn niet al te rooskleurig. Het is geen geheim dat de Belgische regering op zoek is naar miljarden euro’s om het gat in de begroting te dichten, maar voor het eerst lijken de komende maatregelen ook een weerslag te hebben op het energie nieuws. De afgelopen legislatuur kwam de Vlaamse regering met verschillende adhoc-oplossingen uit de bus om het energieverbruik te doen dalen. Een van de mogelijke pistes bestond er zo in om het teveel aan energieverbruik te counteren door consumenten zachtjes aan gebruik te doen maken van groene energie. Om dat plan wat kracht bij te zetten, werden de energieprijzen bevroren en kon je op de koop toe gebruik maken van allerhande subsidies.

energie nieuws

Voor iedereen met wat logisch inzicht komt het huidige energie nieuws uit Vlaanderen niet uit de lucht gevallen. Het energieverbruik aan de hand van groene energie steeg aanzienlijk, maar de consument betaalde de kostprijs daar niet van. Die werd door de regering op de middellange baan geschoven. Het energie nieuws dat gisteren de wereld werd ingestuurd, maakte duidelijk dat het Vlaamse gezin toch zal moeten opdraaien voor het energieverbruik aan de hand van groene energie. Om het totale kostenplaatje even te schetsen; momenteel gaat het om een put van €1,7 miljard, en dat alles aan de hand van feitelijk gratis energieverbruik.

Energie nieuws uit Vlaanderen; stijgende prijzen?

De huidige politieke kopstukken konden dit stukje energie nieuws maar moeilijk slikken. Nu Vlaanderen meer zich meer dan ooit in nauwe budgettaire schoentjes beschikt, lijkt het energieverbruik van de gemiddelde Vlaming extra belast te worden.

  • Als energie nieuws kan het volgende cijfer wel tellen: 30%! Die prijsstijging mag je als Vlaming verwachten rond je energieverbruik. Op dit moment werken energieleveranciers in Vlaanderen met zogenoemde minimumfacturen. Dat betekent dat je betaalt op basis van een geschat energieverbruik. Het spreekt dan ook voor zich dat die facturen nu plotsklaps heel wat hoger zullen liggen. Energie nieuws van dergelijke omvang schiet bij de Vlaming ongetwijfeld in het verkeerde keelgat, niet in het minst omdat een kwart van alle Vlaamse gezinnen het nu al moeilijk heeft om de huidige minimumfactuur te betalen.
  • Het energie nieuws uit verschillende Vlaamse kranten benadrukt niet alleen dat het energieverbruik in Vlaanderen duurder zal worden, de afgelopen subsidies voor groene energie worden ook volledig geschrapt. Dat stukje energie nieuws betekent een zware klap voor gebruikers van duurzame energiebronnen. Daar waar het energie nieuws in het verleden voornamelijk gericht was op de lage kostprijs van energieverbruik aan de hand van groene energie, lijkt er nu een compleet nieuwe wind te waaien.

energie

Het energie nieuws dat Vlaanderen deze week volledig op zijn kop plaatste, zal nog even nazinderen. Vergeet niet dat het conventionele energieverbruik van de afgelopen jaren deze winter tot verschillende black-outs zal leiden. Nu het energie nieuws aangeeft dat ook groene energie geen redding zal brengen, is het maar de vraag wat het resultaat is van zulke horrorberichten op het energieverbruik van de Vlaming.

Comments are closed.