Energiebronnen

Bestudeer de energiemarkt en kies voor verantwoorde energiebronnen!

Met welk oog bekijk jij de huidige evolutie op de energiemarkt? De laatste jaren is het aantal mogelijke energiebronnen exponentieel gegroeid; een positieve evolutie waarvan de voordelen nog steeds niet alle consumenten bereiken. Enerzijds kan je opperen dat de beheerders van de energiemarkt consumenten moeten informeren over de verschillende energiebronnen die vandaag benutbaar zijn. Anderzijds kan je meteen aanhalen dat die verantwoordelijkheid bij de consument zelf ligt. Er zijn tal van leveranciers op de moderne energiemarkt die elektriciteit uit verschillende bronnen aanbieden; het is aan de gebruiker om een verantwoorde keuze te maken. Jammer genoeg is dat het grote probleem. Ondanks de verscheidenheid aan energiebronnen die we vandaag als maatschappij kunnen gebruiken, benut het gros van de bevolking het enorme potentieel van de energiemarkt niet. Scenario’s waarin gezinnen een leven lang klant blijven bij één energieleverancier –disputen ten spijt- zijn helemaal niet ondenkbaar. Een vrije energiemarkt betekent in principe dat je als consument het recht hebt om wat te “shoppen”. De vraag blijft dan waarom dat niet gebeurt…

energiebronnen

Oude liefde roest niet; wat met vervuilende energiebronnen?

In het vorige decennium ging de technologie rond groene energiebronnen er met rasse schreden op vooruit. De opkomst van enkele energiebedrijven met een groen hart zorgde voor een frisse wind op de energiemarkt. Heel wat gezinnen in Europa stonden even stil bij wat groene energiebronnen hen te bieden hadden; een ecologische revolutie kondigde zich aan, maar zover kwam het niet. Ondanks de opkomst van duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie bleven heel wat consumenten trouw aan energiebronnen die niet erg vriendelijk voor het milieu zijn. In verschillende Europese landen wordt de energiemarkt nog steeds aangedreven door een constante honger naar olie en aardgas. Dergelijke energiebronnen kunnen miljoenen mensen voorzien van elektriciteit en warmte, maar jammer genoeg staat het publiek niet stil bij de enorme druk die we zo op de schouders van onze planeet plaatsen. Ook de auto-industrie weigert afstand te nemen van vervuilende energiebronnen zoals fossiele brandstoffen. Nochtans zijn er genoeg alternatieve energiebronnen op te noemen die een automotor draaiende kunnen houden; denk maar aan palmolie. Het nadeel? Een heuse industrie-omschakeling die net wat minder winstgevend is voor grote bedrijven en lobbygroepen!

energiebron

Zet de energiemarkt onder druk en kies voor groene energiebronnen!

Heb je nood aan verandering? Dwing je energieleverancier om gebruik te maken van groene energiebronnen of schakel over naar energieproviders die zulke energiebronnen wel gebruiken. Als consument is er niets dat je tegenhoudt om de energiemarkt af te schuimen naar bedrijven die hun klanten elektriciteit uit groene energiebronnen aanbieden. En vind je toch niet meteen wat je zoekt? Keer dan de energiemarkt de rug toe en kies voor een energieonafhankelijk leven! Met wat structurele ingrepen kan je thuis volop genieten van zonne- en windenergie; twee duurzame energiebronnen die je los van de energiemarkt kan gebruiken. Laat je de wet niet voorschrijven door het huidige aanbod op de energiemarkt. Informeer je kinderen over de voordelen van groene energiebronnen en neem een verantwoorde beslissing aan de hand van betrouwbare info.

Comments are closed.