Hernieuwbare energiebronnen

Het financiële nut van hernieuwbare energiebronnen; welles of nietes?

In de Lage Landen kan je ondertussen kiezen uit een aantal hernieuwbare energiebronnen om huis en haard mee te verwarmen. Het probleem beperkt zich niet meteen tot de keuze aan hernieuwbare energiebronnen, het gaat eerder over de kwestie of hernieuwbare én duurzame energie wel past in het budget van de gemiddelde consument. Het nieuws dat de gemiddelde Vlaming komende winter tot dertig procent meer zal betalen voor elektriciteit laat ook veel Nederlanders niet onberoerd. Wat het gebruik van hernieuwbare energiebronnen betreft, bevinden België en Nederland zich niet dadelijk op dezelfde lijn, maar dat neemt niet weg dat een groot deel van de bevolking vragen heeft over het nut van duurzame energie. Natuurlijk; al die voordelen voor het milieu zijn mooi meegenomen, maar aan het einde van de dag wil je als modale inwoner dat duurzame energie je energierekening wat drukt.

Het grote verkoopargument achter hernieuwbare energiebronnen bleek het lage prijskaartje in het verleden. Nu de situatie in Vlaanderen aantoont dat het gebruik van duurzame energie op lange termijn niet noodzakelijk financieel voordelig is, groeit de onrust in Nederland met mondjesmaat.

hernieuwbare energiebronnen

Het ecologische nut van hernieuwbare energiebronnen; welles of nietes?

Los van het prijskaartje dat bij duurzame energie hoort, valt het niet te ontkennen dat hernieuwbare energiebronnen enorme voordelen bieden voor ons klimaat; die opmerking kon je reeds lezen in de vorige paragrafen. Groene jongens wijzen er dan ook op dat zulke aspecten rond hernieuwbare energiebronnen het gebruik op zich meer dan beargumenteren.

  • Het is vandaag maar een klein kunstje om hernieuwbare energiebronnen in huis te halen. Als belangrijkste bron van duurzame energie kan je zo gebruik maken van de zon. In zowat elke doe-het-zelfzaak kan je vandaag terecht voor een aantal zonnepanelen met een degelijk rendement.
  • Wil je niet meteen zonnepanelen installeren, maar wil je toch gebruik maken van de mogelijkheden rond duurzame energie die de zon je biedt? Hou dan tijdens de bouw van je woning rekening met een aantal eenvoudige tips. Denk zo maar eens aan extra ramen om optimaal te genieten van zonlicht én natuurlijke warmte.

De groeiende vraag naar elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen doet ook grote energieleveranciers stilstaan bij het belang van duurzame energie. Momenteel wordt het gros van de verbruikte duurzame energie in België en Nederland ingevoerd uit andere Europese landen. Dat komt omdat de inlandse leveranciers niet over voldoende toegang tot hernieuwbare energiebronnen beschikken. Gelukkig kiezen grote spelers zoals Eandis of de Nl Energie Maatschappij er vandaag consequent voor om duurzame energie in België en Nederland te produceren. Dat betekent concreet dat de vraag naar elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen wordt opgevuld door de bouw van watercentrales en windmolenparken.

hernieuwbare energiebronnen

  • Zulke hernieuwbare energiebronnen kunnen op korte termijn grote hoeveelheden duurzame energie produceren. Aan de hand van zulke projecten is het dan ook maar een kwestie van tijd voordat de vraag naar duurzame energie volledig vervuld wordt dankzij inlandse hernieuwbare energiebronnen. Bovendien zorgen projecten op dergelijke schaal voor bijkomende werkgelegenheid. Investeren in hernieuwbare energiebronnen komt de maatschappij op verschillende vlakken ten goede.
Comments are closed.