Hydro energie

Hydro energie; vertrouw op de kracht van water!

Groene energiebronnen geven hoe langer hoe meer hun geheimen prijs. In het verleden was het niet altijd duidelijk hoe je als consument gebruik kon maken van schone en duurzame energie, maar sinds de doorbraak van zonnepanelen werd ook dat probleem handig opgelost. Natuurlijk, niet iedereen vindt het aangenaam om te vertrouwen op zonnepanelen. Je kan uiteraard een beroep blijven doen op je energieleverancier. Zo worden grote delen van Europa vandaag voorzien van elektriciteit via hydro energie. De term hydro energie klinkt misschien hoogtechnologisch, maar op de keper beschouwd betekent hydro energie niets anders dan waterenergie.

Zet je alle groene energiebronnen op een rijtje, dan moet je aangeven dat de mens al het langste gebruik maakt van hydro energie. Het spreekt natuurlijk voor zich dat de huidige toepassingen rond waterenergie wat verschillen van de manier waarop de mens in het verleden vertrouwde op hydro energie, maar het valt niet te ontkennen dat het gebruik van waterenergie al wat strepen heeft verdiend.

hydro energie

Hydro energie; van de centrale tot bij je thuis!

Groene energieleveranciers maken gretig gebruik van waterenergie omdat je zo vrij makkelijk honderdduizenden gezinnen kan voorzien van warmte en elektriciteit. De technologie achter hydro energie wordt niet meteen op grote schaal toegepast in Vlaanderen en Nederland, maar eerder in andere delen van Europa. Het nadeel daarbij is dan ook dat de prijs voor hydro energie niet altijd even competitief is als die van andere schone energiebronnen. Het voordeel? Waterenergie vertrekt van een duurzame en hernieuwbare bron; je zal je geen zorgen moeten maken om een tekort aan hydro energie.

  • De grote centrales die gebruikt worden om waterenergie op te wekken, durven wat af schrikken. Gelukkig heeft onderzoek uitgewezen dat grote bouwprojecten gericht op de productie van hydro energie weinig tot geen negatieve impact hebben op de omgeving.
  • De centrales zelf maken handig gebruik van enorme turbines die door het water in beweging worden gebracht. Op die turbines bevinden zich generatoren; het zijn die toestellen die feitelijk instaan voor de opwekking van hydro energie.
  • Een tweede manier waarop waterkrachtcentrales waterenergie produceren is door handig om te springen met stuwdammen. Kleine hoeveelheden water stromen zo door naar rivieren die wat lager liggen. Tijdens het stromen komt het water zo weer in contact met turbines en generatoren. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat bij de productie van hydro energie vaak meteen een centrale en een stuwdam wordt gebouwd. Zulke grootschalige ondernemingen kom je vandaag voornamelijk tegen in China. Het landschap in dat land leent zich namelijk perfect tot de productie van waterenergie.

hydro energie

Hydro energie is de voornaamste optie om groene en schone energie op een eenvoudige manier in de woonkamer te krijgen. Het staat je natuurlijk vrij om via andere duurzame energiebronnen hetzelfde resultaat te beogen. Vergeet dan echter niet dat zulke opties (zonnepanelen, particuliere windmolens,…) ernstige investeringen met zich kunnen meebrengen. Wil je op een makkelijke en betrouwbare manier genieten van de vele voordelen van waterenergie? Contacteer dan je energieleverancier en schakel over op hydro energie.

Comments are closed.