Opslag duurzame energie

De wet Opslag Duurzame Energie; een noodzakelijk kwaad?

Ongeacht het standpunt dat je zelf hanteert, je kan moeilijk beweren dat het laatste al gezegd is over schone energie. Net vorige week haalden twee onafhankelijke studies rond de opwarming van onze planeet het nationale nieuws. Wetenschappers uit Aziƫ halen zo aan dat we best kunnen wachten met de omschakeling naar schone energie; volgens hen is helemaal niets aan de hand met onze planeet. Anderzijds kwam het onderzoek van een aantal Europese universiteiten naar voren. Daaruit is gebleken dat het vijf voor twaalf is. Komt er geen totale omschakeling naar schone energie, dan ziet onze toekomst er allesbehalve rooskleurig uit. Tot een aantal maanden geleden werd er vanuit het nationale beleid wat meer aandacht besteed aan de omschakeling op schone energie; denk zo maar aan de wet Opslag Duurzame Energie. De wet Opslag Duurzame Energie werd in 2013 namelijk speciaal in het leven geroepen om investeringen rond schone energie in de hand te werken. Een bijzonder nobel initiatief; maar wat houdt de wet juist in?

Opslag duurzame energie

De wet Opslag Duurzame Energie; enkel in Nederland?

Net zoals in elk ander land betaal je in Nederland belastingen. Met dat geld voert de overheid allerlei openbare werken uit en wordt het overheidspersoneel betaalt. Voor de crisis toesloeg op het Europese vasteland, ging er ook heel wat overheidsgeld naar onderzoek rond schone energie. De harde besparingsmaatregelen die Europese lidstaten vandaag krijgen opgelegd, steken daar momenteel een stokje voor. Op dat probleem probeert de wet Opslag Duurzame Energie een oplossing te vinden.

  • Aan de hand van de wet Opslag Duurzame Energie betaalt elk Nederlands gezin een heffing op het elektriciteits- en gasverbruik. Concreet gezien betekent de wet Opslag Duurzame Energie dat je wat extra betaalt per verbruikte kWh elektriciteit of kubieke meter gas. Hou er ook rekening mee dat die heffing voor heel wat gezinnen enkel van toepassing is vanaf een bepaalde verbruiksgraad. Met andere woorden; het is perfect mogelijk dat de wet Opslag Duurzame Energieniet van toepassing is voor jouw gezin. Let er ook op dat je de wet Opslag Duurzame Energie niet verwart met de standaard energiebelasting. Kijk je naar de bedragen, dan zie je dat het vaak gaat om enkele eurocentjes; maar natuurlijk, die bedragen lopen al snel op naarmate je meer verbruikt.

opslag duurzame energie

De wet Opslag Duurzame Energie; het effect op schone energie?

Naast de financiering van ecologisch verantwoord onderzoek nam de Nederlandse regering ook aan dat de consument onder invloed van de Wet Opslag Duurzame Energie zelf meer initiatief zou nemen naar schone energie toe. Die veronderstelling klopte tot zekere hoogte. Nederlandse gezinnen zoeken langzaam maar zeker naar bijkomende bronnen van schone energie, maar daar zit de wet Opslag Duurzame Energie er niet meteen op een directe manier voor tussen. Een grondige evaluatie van het heffingssysteem bracht namelijk aan het licht dat ongeveer zestig procent van de Nederlandse gezinnen niet eens op de hoogte was van de wet Opslag Duurzame Energie.

Comments are closed.