Schone energie

Van kernenergie naar schone energie; een utopische droom?

Als er een ecologisch sleutelbegrip is dat onze toekomst zal definiëren, dan gaat het wel om schone energie. De zoektocht naar nieuwe vormen van schone energie wordt voor sommige wetenschappers een ware obsessie. In die zin hoeft het dan ook niet te verbazen dat er luidop gedroomd wordt van een efficiënte manier om kernenergie om te vormen tot schone energie. De mens staat er niet altijd meer bij stil, maar in Europa wordt er steeds minder en minder gebruik gemaakt van kernenergie. Dat heeft niet zo zeer te maken met het feit dat de geproduceerde kernenergie tot niets dient, maar wel met de mogelijke risico’s die hand in hand gaan met nucleaire energie.

De hamvraag in dat opzicht is dan ook hoe je kernenergie omvormt tot schone energie. Op de keper beschouwd zou je kunnen beweren dat kerncentrales wel degelijk schone energie leveren. Kernenergie is zo niet verantwoordelijk voor schadelijke broeikasgassen. Waarom mag je dan toch niet het label schone energie op elektriciteit uit kerncentrales plaatsen? Het antwoord is even eenvoudig als gevaarlijk: radioactief afval.

schone energie

Schone energie en radioactief afval; de harde realiteit!

Kernenergie boezemt wereldwijd angst in. Zelfs in landen zoals Japan –de bakermat van de huidige “veilige” vorm van de kerncentrale- gaan er meer en meer stemmen op om snel komaf te maken met kernenergie. Echter, het probleem op dat vlak bestaat erin dat landen die voornamelijk vertrouwen op kernenergie de afgelopen decennia weinig inspanningen deden om andere vormen van schone energie te stimuleren. Je ziet hetzelfde gebeuren in Oost-Europa. In heel wat Slavische staten wordt er lacherig gedaan omtrent schone energie. Wetenschappers durven zelfs beweren dat een enkele regio die weigert schone energie te gebruiken voldoende is om het broeikaseffect te bespoedigen. De Europese Gemeenschap doet dan ook al het mogelijke om schone energie in het oosten van Europa een duwtje in de rug te geven.

  • Vanuit Brussel zijn er gesubsidieerde projecten die zich speciaal richten op de opmars van schone energie in de Europese achtertuin. Zo gaat er op dit moment bijzonder veel aandacht uit naar de opbouw van windmolenparken in de Balkan. In het voormalige Joegoslavië zijn er enorme open vlaktes; combineer dat gegeven met de stevige zuiderse wind die de regio kent en je hebt een ideaal recept voor duurzame schone energie.

schone energie

De afbouw van kerenergie in West-Europa; schone energie voor iedereen?

In West-Europa stond kernenergie garant voor competitieve energieprijzen en een gegarandeerde energieproductie. Nu de centrales ingeruild worden voor alternatie vormen van schone energie, is het maar de vraag hoelang het duurt voor dit fenomeen de consument treft. Onderzoek wijst zo keer op keer uit dat consumenten maar wat graag gebruik willen maken van schone energie, maar de gemiddelde energieprijs mag niet stijgen. Daar wringt net het schoentje. De investeringen die momenteel gemaakt worden rond schone energie moeten ook betaald worden. Belangenorganisaties wijzen er dan ook op dat het niet de bedoeling is dat de man in de straat de uitbouw van een netwerk rond schone energie moet betalen.

Comments are closed.