Soorten energie

Hernieuwbare energiebronnen; bescherm de toekomst van onze planeet!

In de zoektocht naar nieuwe soorten energie wordt niet altijd voldoende aandacht besteed aan de hernieuwbare energiebronnen die momenteel al voorhanden zijn. Het gevolg daarvan is dat het publiek haast om de haverklap wordt geconfronteerd met alternatieve soorten energie die als zaligmakend worden beschouwd. Streven naar het behoud van onze huidige levenskwaliteit houdt inderdaad in dat er op grote schaal gezocht wordt naar allerlei bruikbare soorten energie, maar dat betekent niet dat de huidige hernieuwbare energiebronnen geen aandacht meer verdienen.

Windmolens

  • Niet zo lang geleden werd je als boomknuffelaar omschreven als je zelf elektriciteit produceerde aan de hand van hernieuwbare energiebronnen. Denk zo maar aan de eerste particulieren die wel brood zagen in zonnepanelen. Jammer genoeg werd dat hele momentum onderbroken toen talloze Europese regeringen het fiscale voordeel rond hernieuwbare energiebronnen schrapten. Critici beweren weleens dat Europa niet overtuigd is van het belang van groene soorten energie. Hoewel je zulke stellingen met een korrel zout moet nemen, valt het wel degelijk op dat Europa’s rol als voortrekker van hernieuwbare energiebronnen wat wegebt.

Soorten energie in een moderne maatschappij; groen, groener, groenst?

Willen we op mondiale schaal onze huidige levenswijze garanderen, dan bestaat er geen ander alternatief dan consequent overschakelen op andere soorten energie dan de traditionele vormen die vandaag nog steeds hoogtij vieren.

  • Bekijk je het aanbod aan soorten energie op de markt vandaag, dan zie je dat grote geïndustrialiseerde landen in het noordelijk halfrond langzaam de overstap maken naar hernieuwbare energiebronnen zoals wind-, water, -of zonne-energie. Dat betekent echter niet dat traditionele soorten energie (petroleum, aardgas,..) niet meer op massale schaal worden ontgonnen. Op dit moment is er sprake van een duidelijke tweedeling; gezinnen maken meer gebruik van hernieuwbare energiebronnen –al dan niet als particulier- terwijl de meeste industrietakken blijven vertrouwen op “oudere” soorten energie. Je mag natuurlijk niet elk bedrijf over dezelfde kam scheren. Nederland telt bijvoorbeeld honderden bedrijfsleiders die wel geloven in hernieuwbare energiebronnen.
  • Groeilanden in Azië en Afrika opteren voor een andere aanpak. Opkomende economieën zoals India en China kiezen voor zware industrie; een productieve activiteit die voornamelijk wordt aangedreven door extreem vervuilende soorten energie. China is zo een van de weinige landen ter wereld waar de bevolking nog op grote schaal gebruik maakt van steenkool. Dergelijke soorten energie leveren op een goedkope manier warmte op, maar drukken meteen ook een bijzonder negatieve stempel op ons klimaat. Het zijn net zulke groeiende economieën die de mondiale overstap naar hernieuwbare energiebronnen –of groene soorten energie in het algemeen- fnuiken.

soorten energie

Soorten energie; het klimaatplan van de VN?

Los van de soorten energie die vandaag worden gebruikt, biedt het klimaatplan van de VN een interessante oplossing. Het plan bestaat erin om langzaam de uitstoot van broeikasgassen in te perken, voornamelijk in landen die niet meteen gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen. In een tweede stap worden nieuwe soorten energie voorgesteld. Het grote nadeel? Het VN-plan kost erg veel geld. Het lijkt dan ook maar een kwestie van tijd voor ook dit project een vroegtijdig einde zal kennen.

Comments are closed.