Stroomverbruik

Reguleer je stroomverbruik; kies voor schone energie!

Ben jij een prijsbewuste consument? Als dat zo is, dan ben je vast op de hoogte van het hele aanbod op de energiemarkt. Voor jou is het dan vast ook geen verbazing om te horen dat schone energie niet alleen voordelig is voor onze planeet, maar ook voor je portefeuille. Heel wat energieleveranciers blijven wat wazig over de manier waarop ze met schone energie omgaan. Ondertussen is het wel al duidelijk dat in grote delen van Nederland en België een deel van het stroomverbruik gebeurt aan de hand van schone energie. Met andere woorden; een aantal gezinnen maakt wel degelijk gebruik van schone energie. De rest van het stroomverbruik wordt voorzien door energiebronnen die je eerder als traditioneel zou omschrijven. Conventionele energiecentrales staan zo in voor de energiebevoorrading van miljoenen mensen; een situatie die steeds moeilijk wordt om te behouden. Jaar na jaar groeit het stroomverbruik in de Lage Landen; volhouden dat we het verder kunnen rooien zonder een beroep te doen op alternatieve bronnen van schone energie is je reinste onzin. Natuurlijk; we maken gebruik van schone energie; maar die cijfers moeten dringend de hoogte in!

stroomverbruik

Een houdbaar klimaat; wat met het stroomgebruik?

Schone energiebronnen zouden de redding kunnen betekenen van ons klimaat. Jammer gaat dat aspect gepaard met het terugdringen van ons stroomverbruik. Als gezin je stroomverbruik terugdringen is niet bepaald moeilijk; het komt er echter op neer aan dat effectief te doen.

  • Maak komaf met je stroomverbruik door een aantal details aan te passen. Probeer wat minder lang te douchen of stel de temperatuur van het badwater wat lager in.
  • Kies voor een woning met veel ramen. De lichtinval die je zo krijgt staat hoge elektriciteitsrekeningen in de weg. Je stroomverbruik wordt heel wat lager als je niet zo snel naar de verwarming grijpt!
  • Kies voor structurele aanpassingen die gebruik maken van schone energie. Laat zonnecellen of complete zonnepanelen op je dak installeren. Op die manier kan je elektriciteit opwekken aan de hand van de grootste bron van schone energie die je kan vinden; de zon! Een dergelijke bron van schone energie doet niet alleen wonderen voor je stroomverbruik; je neemt ook een enorme last van de schouders van onze planeet!
  • Ga je effectieve stroomverbruik na met een telemeter! Contacteer je energieleverancier voor meer info!

stroomverbruik

Verander je houding; verander je stroomverbruik!

Enquêtes geven aan dat het gros van de bevolking niet beseft dat er een direct verband is tussen de staat van ons klimaat en het eigen stroomverbruik. Voordat een effectieve en complete omschakeling naar schone energie aan de orde is, moet er eerst een mentaliteitsverandering plaatsvinden. De makkelijkste manier om de consument te overtuigen is via de portefeuille; in dat opzicht moet stroomverbruik via schone energie fiscaal voordeliger worden. Politici met een hart voor het klimaat ijveren al langer voor meer aandacht voor stroomverbruik via schone energie gekoppeld aan belastingvoordelen. Dat is idee is bovendien niet alleen aantrekkelijk voor consumenten maar ook voor bedrijven en energieproducenten!

Comments are closed.