Thermische energie

Thermische energie; kies vandaag voor schone energie!

Heb jij al de nodige voorbereidingen getroffen om vandaag nog te kunnen starten met thermische energie? Nu schone energie aan populariteit wint, proberen consumenten massaal hun eigen energiegewoonten aan te passen. Een van de opties is kiezen voor thermische energie. Kiezen voor een dergelijke vorm van energie betekent niet alleen dat je kiest voor schone energie; je bent meteen minder afhankelijk van het traditionele energienetwerk. De voordelen van thermische energie bestaan er immers in dat je –gedeeltelijk- energie-onafhankelijk wordt. Ben je benieuwd hoe thermische energie nou precies werkt?

Zonder in detail te treden, kan je aanhalen dat thermische energie in feite niets anders is dan schone energie verkregen uit warmte. Op de keper beschouwd zijn er drie gangbare manier om thermische energie op te wekken; hierbij gaat het dan om geleiding, straling en convectie. Het belangrijkste kenmerk? Bij de opwekking van thermische energie wordt er geen arbeid verricht. Dat is meteen ook een van de redenen waarom het gaat om schone energie. Thermische energie wordt opgewekt zonder de hulp van arbeidsintensieve –lees; vervuilende- factoren.

Zonne energie

Thermische energie; schone energie met dank aan de zon!

Het voorbeeld van schone energie bij uitstek? Dat is natuurlijk zonne-energie. Het had best wat voeten in de aarde, maar werkgroepen die instaan voor het bewustmakingsproces rond schone energie geven aan dat de consument niet meer al te sceptisch staat ten opzichte van zonne-energie. Het verband tussen zonne-energie en thermische energie spreekt voor zich; de zon is de grootste bron van thermische energie die er voorhanden is. Door de energie van de zon op te slaan aan de hand van zonnepanelen met fotovoltaïsche cellen kan je perfect je hele gezin lekker voorzien van schone energie. Op die manier gebruik je schone energie om je eigen elektriciteit op te wekken. Met andere woorden; aan de hand van de warmte van de zon –de grootste bron van schone energie- zorg je zelf voor je eigen elektriciteit. Dat is zowat de meest voorkomende manier waarop zonnepanelen worden gebruikt. Daarnaast kan je als consument ook opteren voor zonneboilers. Met zulke toestellen zet je de thermische energie afkomstig van de zon rechtstreeks om in warmte. Wat daar het nut van is? Wat dacht je van complete onafhankelijkheid van externe energiebronnen om je te voorzien van warmte? Op de koop toe blijf je gebruik maken van schone energie!

Thermische energie

Thermische energie; denk aan de toekomst!

Wil je optimaal kunnen genieten van thermische energie zonder zonnereceptoren te moeten plaatsen? Dan is passieve zonne-energie vast wat voor jou! Nu er steeds meer nadruk wordt geplaatst op verschillende vormen van schone industrie, proberen projectontwikkelaars ook hun duit in het zakje te doen. Via kleine veranderingen aan bouwplannen kan je makkelijk genieten van thermische energie zonder zonnepanelen aan te kopen. Nood aan een voorbeeld? Wat dacht je van warmteopvang in de bouwmassa? Thermische energie wordt zo als het ware vastgehouden in de stenen! Kies je voor passieve zonne-energie; besef dan wel dat je naast schone energie toch een beroep moet doen op conventionele energievoorzieningen. Maar toch, alle beetjes helpen!

Comments are closed.