Wat is energie?

Wat is energie? Een vraag; vele antwoorden!

Wat is energie? Het lijkt een eenvoudige vraag, maar toch moeten heel wat mensen je het antwoord schuldig blijven. Ga je het antwoord op het net zoeken; dan kom je al snel bij een aantal definities en verklaringen die niet altijd even eenvoudig te begrijpen zijn.

  • Het antwoord op de vraag “wat is energie” wordt door Wikipedia geformuleerd als “de mogelijkheid om arbeid te verrichten”. Met andere woorden; arbeid is datgene dat je nodig hebt als je van plan bent om iets te doen.
  • Websites gericht op onderwijs geven een antwoord dat wat in dezelfde lijn ligt. Bij vele van hen kan je lezen dat energie inderdaad hetgene is dat je nodig hebt om iets te doen. Een bijkomende noot: het is niet omdat je over energie beschikt, dat je die ook moet gebruiken.

Wat is energie? Die laatste opmerking is een belangrijk onderdeel van de zoektocht naar het antwoord. De vraag “wat is energie?” moet je in een bepaalde context plaatsen. Heb je het over machines, dan kan je energie omschrijven als elektriciteit. In een menselijke context gaat het dan weer over voedsel. Belangrijker dan de vraag is misschien wel de zoektocht naar schone energie.

Wat is energie

Het belang van schone energie!

Wat is energie? Het antwoord op die vraag is volgens duizenden wetenschappers een achterhaald gegeven. De enige context waarin het volgens onderzoekers de moeite loont om over energie te spreken is die van schone energie. In dat opzicht zouden we de vraag moeten herformuleren naar “wat is schone energie”. In feite gaat de zoektocht naar schone energie om een heuse mentaliteitsverandering. Wat is energie? Het antwoord doet er niet meer toe. In onze huidige maatschappij staat schone energie centraal; energie die gewonnen wordt uit duurzame energiebronnen en waarbij er bij de verbranding minder schadelijke stoffen vrijkomen dan bij het productieproces. Schone energiebronnen worden gewonnen uit duurzame middelen; natuurlijke voorraden die oneindig zijn. Denk zo maar aan de zon en de wind. Zulke bronnen leveren een constante stroom van schone energie op zonder ook maar enigszins te vervuilen. Wat is energie? Het verleden! Wat is schone energie? De toekomst!

energie

Schone energie bij je thuis?

Ook bij je thuis kan je makkelijk gebruik maken van schone energie. Laat het antwoord op de vraag “wat is energie” even voor wat het is en zet in op een passief huis met lage elektriciteitsrekeningen. Schone energie is immers niet alleen voordelig voor het milieu; door als gezin verantwoord om te springen met je energieverbruik en door te kiezen voor schone energie kan je grote sommen geld besparen. In een huiselijke context is zoeken naar het antwoord op de vraag “wat is energie” eerder verloren moeite. Als gezin zet je beter in op de zoektocht naar een betrouwbare leverancier van schone energie. Op die manier investeer je niet alleen in een gezonde financiële toekomst, je draagt eens te meer bij aan de overleving en de stabilisering van ons klimaat. Maak vandaag nog de overstap van “wat is energie?” naar “wat is schone energie?”!

Comments are closed.