Water energie

Het belang van energiebronnen; water energie!

Denk jij weleens na over de manier waarop de mens met energie omgaat? Het is vandaag erg belangrijk om te beseffen dat we als behoeftig wezen maar een beroep kunnen doen op een beperkt aantal energiebronnen. Op de koop toe zijn kan je de meeste van die energiebronnen als eindig bestempelen. Het is dan ook niets voor niets dat briljante wetenschappers zich dag in en dag uit inspannen om alternatieve energiebronnen te vinden. En toch wringt het schoentje weleens op dat vlak. Academici werken zich uit de naad om bruikbare en nieuwe energiebronnen tevoorschijn te toveren, terwijl we zo vergeten dat we het eigenlijk niet al te ver moeten gaan zoeken. Sta zo maar even stil bij water energie. Al generaties lang maakt de mens gebruik van water energie; uiteraard op kleine schaal, maar dat neemt niet weg dat de productie van water energie op grote schaal een valabele oplossing is voor het energievraagstuk. Is het zo niet wat pijnlijk om als intellectueel wezen te moeten erkennen dat de zoektocht naar nieuwe energiebronnen dermate duur is, terwijl we kunnen genieten van een haast onuitputbare bron water energie?

water energie

Wat met water energie? Een puzzel, veel stukjes!

Laten we maar meteen man en paard noemen; onze drang naar energie groeit. De gemiddelde consument stelt zich dan ook niet meteen erg veel vragen naar de afkomst van zijn energie. Eerlijk is eerlijk; thuis wil je dat de verwarming brandt; de energiebronnen die daarvoor gebruikt worden zijn niet echt van belang. Om consumenten wat bewuster te maken van hun eigen energienood, schakelen verschillende energieleveranciers marketingjongens in om het belang van groene energiebronnen te onderstrepen. Grote Europese energie-opwekkers wijzen het publiek er zo op dat het licht brandt aan de hand van pakweg water energie; een nobele missie, maar toch is er nog heel wat werk aan de winkel. Groene energiebronnen zoals water energie en wind energie zijn voorlopig nog maar een deeltje van de oplossing. Op dit moment zijn er niet genoeg installaties voorhanden om voldoende water energie op te wekken om zo grote bevolkingsdelen van elektriciteit en warmte te voorzien. Lobbygroepen die zich inzetten voor het behoud van fossiele brandstoffen, nemen dat argument aan in hun strijd tegen de opwaardering van water energie. Volgens hen loont het niet om geld te stoppen in een dergelijk project; water energie levert immers niets op. Of toch?

De voordelen van water energie; groen, duurzaam en goedkoop!

Als consument kiezen voor water energie is volop gaan voor een duurzame langetermijnstrategie.

waterenergie

  • Het is onbenullig om te beweren dat water energie tot niets dient. Naarmate meer en meer energieproducenten een beroep doen op water energie, stijgt het belang van zulke energiebronnen aanzienlijk. Dit is een trend die je in waterrijke Europese regio’s ziet opkomen.
  • Momenteel leveren fossiele energiebronnen meer rendement op, maar dergelijke energiebronnen zijn eindig. Water energie kent geen limiet. Een energiebron zoals water energie wordt dan ook “duurzaam” genoemd; een energiebron die niet alleen onbeperkt in gebruik is, maar die ook nog eens positieve gevolgen heeft voor ons leefmilieu!
Comments are closed.