Waterenergie

Waterenergie; de ontembare kracht van de natuur!

De zoektocht naar bruikbare vormen van alternatieve energie heeft al voor een aantal verrassende wendingen gezocht. Dankzij grote technologische stappen kunnen we tegenwoordig op grote schaal gebruik van waterenergie. Het zou echter wat te ver gaan om te beweren dat waterenergie een compleet nieuw concept is. Immers, de mens maakt al verschillende honderden jaren gebruik van hydro energie; denk zo maar aan de molenaar die de kracht van water gebruikte om graan fijn te maken. Ga je na op welke manier er vandaag gebruik wordt gemaakt van hydro energie, dan moet je –in alle eerlijkheid- erkennen dat het gros van de technologie achter waterenergie eigenlijk werkt aan de hand van vergelijkbare principes. De stuwkracht van het water wordt via mechanische principes omgezet in elektrische energie. Vreemd genoeg lijkt het gros van bevolking weinig besef te hebben van de werking van waterenergie. Met dat in het achterhoofd is het dan ook best interessant om even stil te staan bij de basisprincipes van de hydro energie.

waterenergie

Hydro energie; een basiscursus!

Wil je graag een definitie plakken op waterenergie, dan kom je al erg ver met de bewering dat waterenergie niets anders is dan energie die vrijkomt door waterkracht. Belachelijk eenvoudig, maar ook enorm accuraat. De hydro energie die vrijkomt wordt in de eerste plaats bereikt door handig in te spelen op de intrinsieke stuwkracht van het water of door gebruik te maken van een hoogteverschil.

  • Vandaag gebeurt de opwekking van waterenergie in een waterkrachtcentrale. Dat betekent dat het water een turbine in beweging zet. Op de turbine wordt een generator gekoppeld. Draait de turbine, dan zal de generator waterenergie opwekken. In een later stadium wordt de hydro energie dan opgevangen en verdeeld door verschillende centrales.
  • Naast waterkrachtcentrales worden ook stuwdammen ingeschakeld om waterenergie te produceren. Via een stuwdam kan het water naar een lager gelegen rivier stromen. Tijdens het stromen gaat het water eerst langs een turbine. De stappen die volgen om hydro energie op te wekken, liggen dan volledig in lijn met het gebruikte proces bij een waterkrachtcentrale. Het is dan ook zo dat waterkrachtcentrales vaak in de buurt van stuwdammen worden gebouwd; kwestie van twee vliegen in een klap te slaan.

waterenergie

De voordelen van waterenergie?

Net zoals bij de meeste alternatieve vormen van energie beschikt hydro energie over een aantal voordelen die zowel op korte- als op lange termijn bijzonder interessant zijn.

  • Waterenergie is een duurzame energiebron. Dat houdt in dat de mens haast onophoudelijk kan genieten van de kracht van water. Bovendien is het hele proces dat doorlopen wordt om hydro energie op te wekken haast energieneutraal.
  • De centrales die gebouwd worden om waterenergie op te wekken, worden samengesteld uit hoogtechnologisch materiaal. Op die manier gaan dergelijke constructies makkelijk decennia mee.
  • Hydro energie voor particulier gebruik gaat regelmatig gepaard met aangename instapkosten. In Nederland zijn er zo verschillende energieleveranciers die enkel werken met waterenergie. Vergeet ook niet dat de maandelijkse kosten voor groene energiebronnen zoals waterenergie wat lager liggen.
Comments are closed.