Windmolens

Windmolens; duurzame energie voor alles!

Een aantal decennia geleden leek het nog ondenkbaar, maar vandaag staan windmolens in voor een belangrijk deel van onze energievoorziening. In het verleden werden windmolens gebruikt om kleine, industriële projecten van energie te voorzien, maar dankzij grootschalig wetenschappelijk onderzoek kwamen de voordelen van windmolens al snel op de voorgrond. Windmolens en wind energie staan niet alleen in voor de energievoorziening van honderdduizenden; de energie die zo opgewekt kan worden, past ook nog eens in het duurzame kader dat bijdraagt tot de opwaardering van ons leefmilieu. Windmolens en wind energie staan gelijk aan duurzame energie. Net zoals de zon is de wind immers een onuitputtelijke bron van energie. Het zou dan ook absurd zijn om het volledige potentieel van de vele windmolens in de Lage Landen onbenut te laten. Betekent dit dat iedereen overtuigd is van het nut van windmolens? Producenten van fossiele brandstoffen durven wel een opperen dat dat bouw van grote windmolens ingaat tegen het duurzame karakter van de opgewekte energie. Tot op zekere hoogte klopt dat, maar de geleverde wind energie maakt dat nadeel meer dan goed!

Windmolens

De precieze werking van windmolens; een dynamo, duizenden afnemers!

Techneuten begrijpen blindelings hoe windmolens energie kunnen opwekken, maar het grote publiek beschouwt de toestellen nog te vaak als hoogtechnologische turbines met een onbegrijpelijk kantje. De manier waarop de molens wind energie opwekken is –eigenlijk- relatief eenvoudig. De wind doet de wieken draaien. Die beweging zet een reeks tandwielen in gang die in verbinding staan met een generator. Die generator werkt als een grote dynamo; de opgewekte wind energie wordt later via ingebouwde gondels verplaatst. Een van de meest voorkomende vragen van het grote publiek spitst zich toe op de wieken. Hoe kan het dat de wieken constant blijven draaien? Zeker als je weet dat de wind van richting kan veranderen. De wieken die windmolens gebruiken om wind energie op te wekken kunnen van positie veranderen. Op die manier lukt het moderne windmolens om aan een stabiel en constant tempo wind energie op te wekken. Pas je dat principe toe op een twintigtal molens verzameld in een windmolenpark, dan ligt de wind energie –bij wijze van spreken- voor het oprapen.

Wind energie; duurzaam en tijdloos!

Het is wat absurd om te beweren dat het belang van wind energie enkel vandaag wordt erkend. In het verleden werden windmolens voornamelijk gebruikt om mechanische energie op te wekken, denk maar aan de boer die dergelijke molens gebruikte om graan fijn te malen. Tegenwoordig gebruiken we windmolens om elektrische energie op te wekken. De reden waarom het tot vandaag duurde voordat we op grote schaal gebruik maken van elektrische wind energie, is het prijskaartje. Het valt niet te betwisten dat windmolenparken grote hoeveelheden energie opwekken, maar de totale kostprijs van zulke projecten is vaak astronomisch. In dat opzicht is het maar goed ook dat wind energie een duurzame aard heeft. Het duurt inderdaad even, maar na verloop van tijd kan je als bedrijf en zelfs als particulier je investering in wind energie meer dan terugverdienen.

Comments are closed.